برون‌سپاری

انتخاب تیم مناسب برای برون‌سپاری پروژه

آیا پروژه بعدی خود را برون‌سپاری کنیم؟ تیم مورد نظر خود را چگونه انتخاب کنیم؟

قبل از اینکه پروژه اپن‌سورس خود را برون‌سپاری کنید، نیاز است که مزایا و معایب این کار را بدانید مزایای زیادی در استفاده از راهکارهای… مطالعه بیشتر »آیا پروژه بعدی خود را برون‌سپاری کنیم؟ تیم مورد نظر خود را چگونه انتخاب کنیم؟